Điều khoản và Điều kiện [ Terms and Condition ]

Vui lòng đọc kỹ các Điều Khoản & Điều Kiện này trước khi truy nhập và sử dụng dịch vụ trên website Furniturevn.net. Bằng việc chấp thuận Điều Khoản Sử Dụng này, bạn đồng ý bị ràng buộc bởi các quy định về sử dụng Dịch vụ trên Furniturevn.net. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về bản thỏa thuận này, vui lòng liên hệ chúng tôi qua email [email protected] Chấp Thuận Điều Khoản & Điều Kiện

Dịch Vụ Của Furniturevn.net

Furniturevn.net là một trang Web trên mạng Internet được thiết kế cho phép những người sử dụng tìm kiếm những thông tin chia sẻ về kinh nghiệm nội thất, marketing, dịch vụ,… Furniturevn.net do một cá nhân sở hữu và điều hành. Furniturevn.net chứa và có thể chứa các thông tin, tin tức, các ý kiến, văn bản, đồ hoạ, các liên kết, sản phẩm nghệ thuật điện tử, hình ảnh động, âm thanh, video, phần mềm, tranh ảnh, âm nhạc, tiếng động và các nội dung, dữ liệu khác (gọi chung là “nội dung”) được định dạng, tổ chức và thu thập dưới nhiều hình thức khác nhau mà người sử dụng có thể truy nhập tới được, gồm các thư mục, cơ sở dữ liệu và các vùng trên website của Furniturevn.net mà người sử dụng không thể thay đổi được.

Bạn có thể sử dụng các dịch vụ hoặc sản phẩm của bên cung cấp thứ 3 với có sẵn trên Furniturevn.net và việc sử dụng này của bạn sẽ tùy thuộc vào chấp thuận một phần hoặc toàn bộ điều kiện đặt hàng này của bên cung cấp đó. Furniturevn.net không chịu bất kỳ trách nhiệm nào với các vấn đề bạn gặp phải khi sử dụng các sản phẩm, dịch vụ này.

Điều Khoản Về Sử Dụng Dịch Vụ

Bạn không cần đăng ký hoặc tạo bất kỳ tài khoản nào để đọc và tìm kiếm thông tin trên Furniturevn.net.

Quyền Và Trách Nhiệm Của Người Sử Dụng

Truy cập Website Furniturevn.net. Bạn có trách nhiệm tự cung cấp tất cả phần cứng, phần mềm, số điện thoại hoặc các thiết bị liên lạc khác và/hoặc dịch vụ kết nối tới Internet và truy cập Website Furniturevn.net, đồng thời có trách nhiệm trả mọi khoản phí truy cập Internet, phí điện thoại hoặc các khoản phí khác phát sinh trong quá trình kết nối Internet và truy cập Furniturevn.net.

Đạo đức người sử dụng.

Khi truy cập vào Furniturevn.net, bạn nhận thức đầy đủ các điều cấm sau:

– Chống Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, phá hoại khối đoàn kết toàn dân, tuyên truyền, xuyên tạc, kích động hoặc cung cấp thông chống phá Nhà nước Việt Nam;

– Kích động bạo lực, tuyên truyền chiến tranh xâm lược, gây hận thù giữa các dân tộc và nhân dân các nước, kích động dâm ô, đồi trụy, tội ác, tệ nạn xã hội, mê tín dị đoan, phá hoại thuần phong mỹ tục của dân tộc;

– Tiết lộ bí mật nhà nước, bí mật quân sự, an ninh, kinh tế, đối ngoại và những bí mật khác đã được pháp luật quy định;

– Xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của tổ chức, danh dự, nhân phẩm, uy tín của công dân;

– Quảng cáo, tuyên truyền hàng hoá, dịch vụ thuộc danh mục cấm đã được pháp luật quy định;

– Đề cập đến các vấn đề chính trị và tôn giáo;

– Sử dụng các từ ngữ vô văn hóa vi phạm truyền thống đạo đức của Việt Nam;

– Hạn chế hoặc ngăn cản người sử dụng khác sử dụng và hưởng các tính năng tương tác;

– Gửi hoặc chuyển các thông tin bất hợp pháp, đe doạ, lạm dụng, bôi nhọ, nói xấu, khiêu dâm, phi thẩm mỹ, xúc phạm hoặc bất kỳ loại thông tin không đứng đắn nào, bao gồm nhưng không hạn chế việc truyền bá tin tức góp phần hay khuyến khích hành vi phạm tội, gây ra trách nhiệm pháp lý dân sự hoặc vi phạm pháp luật đia phương, liêng bang, quốc gia hoặc quốc tế;

– Gửi hay chuyển các thông tin, phần mềm, hoặc các tài liệu khác bất kỳ, vi phạm hoặc xâm phạm các quyền của những người khác, trong đó bao gồm cả tài liệu xâm phạm đến quyền riêng tư hoặc công khai, hoặc tài liệu được bảo vệ bản quyền, tên thương mại hoặc quyền sở hữu khác, hoặc các sản phẩm phái sinh mà không được sự cho phép của người chủ sở hữu hoặc người có quyền hợp pháp;

– Gửi hoặc chuyển thông tin, phần mềm hoặc tài liệu bất kỳ có chứa virus hoặc một thành phần gây hại khác;

– Thay đổi, làm hư hại hoặc xóa nội dung bất kỳ hoặc các phương tiện khác mà không phải là nội dung thuộc sở hữu của bạn, hoặc gây trở ngại cho những người khác truy cập đến Furniturevn.net;

– Phá vỡ luồng thông tin bình thường trong một vùng tương tác;

– Tuyên bố có liên hệ với hay phát ngôn cho một doanh nghiệp, hiệp hội, thể chế hay tổ chức nào khác mà bạn không được uỷ quyền tuyên bố mối liên hệ đó;

– Sử dụng Furniturevn.net cho những mục đích phi pháp, bao gồm nhưng không giới hạn hành vi vi phạm một quy tắc, chính sách hay hướng dẫn sử dụng nào của nhà cung cấp dịch vụ Internet cho bạn hay các dịch vụ trực tuyến.

Các Vùng Tương Tác

Bạn thừa nhận, Furniturevn.net có thể chứa các vùng tương tác khác nhau, bao gồm nhưng không hạn chế với các công việc. Những vùng tương tác này cho phép phản hồi đến Furniturevn.net và tương tác thời gian thực giữa những người sử dụng. Bạn cũng hiểu rằng, Furniturevn.net không kiểm soát các thông báo, thông tin hoặc các tệp được phân phối tới các vùng tương tác như vậy và rằng, Furniturevn.net có thể cho bạn và những người sử dụng khác khả năng tạo và quản lý một vùng tương tác. Tuy nhiên, Furniturevn.net không chịu trách nhiệm về nội dung trong vùng tương tác bất kỳ.

người sử dụng khác thiết lập. Bạn công nhận rằng, Furniturevn.net không thể và không có ý định sàng lọc các thông tin trước. Ngoài ra, vì Furniturevn.net khuyến khích liên lạc mở và không thiên vị trong các vùng tương tác nên Furniturevn.net không thể xác định trước mức độ chính xác hoặc sự phù hợp đối với bản Thoả thuận này về nội dung bất kỳ được chuyển đi trong vùng tương tác. Furniturevn.net không chịu trách nhiệm với việc sàng lọc, lập chính sách, hiệu chỉnh, duyệt hoặc giám sát nội dung bất kỳ trong một vùng tương tác.

Mặc dù vậy, bạn cũng đồng ý rằng Furniturevn.net có quyền giám sát mọi vùng tương tác, đôi lúc để lộ thông tin nào đó nếu cần thiết theo yêu cầu luật pháp, hoặc yêu cầu khác của chính phủ đối với hoạt động của vùng tương tác, hoặc để tự bảo vệ mình hay những người sử dụng khác. Nếu được thông báo nội dung dẫn ra không phù hợp với bản Thỏa thuận này, Furniturevn.net có thể thận trọng điều tra và xác định để loại bỏ, hoặc yêu cầu người sử dụng bỏ nội dung đó. Furniturevn.net giữ quyền cấm các hành động, truyền đạt tin tức hoặc nội dung trong phạm vi vùng tương tác, hoặc soạn thảo, từ chối gửi, hoặc loại bỏ nội dung bất kỳ, toàn thể hay từng phần mà với đặc quyền của mình, chúng tôi cho rằng (i) vi phạm các điều khoản tiêu chuẩn lúc đó của bản Thỏa thuận này hoặc chuẩn bất kỳ khác nằm trong chính sách của Furniturevn.net vẫn còn hiệu lực vào lúc đó, (ii) bất lợi với các quyền của mọi người sử dụng, của Furniturevn.net hoặc các nhóm thứ ba khác, (iii) vi phạm luật hiện hành hoặc (iv) những điều không hay khác.

Các Quyền Sở Hữu Trí Tuệ

Trừ phần hình ảnh trên website (thuộc sở hữu của các tác giả ảnh, thông tin tác giả được đính kèm dưới mỗi ảnh), các nội dung khác bạn được phép sử dụng lại nhưng cần tuân theo Giấy phép Creative Commons Ghi công. Giấy phép này có nội dung như sau: cho phép chỉnh sửa, cải tiến và phát triển sản phẩm, sản phẩm mới sau khi cải tiến, phát triển phải được ghi rõ “quyền tác giả” của người tạo ra sản phẩm gốc.

Quy định về việc bình luận, comment trên website

– Chỉ được để lại bình luận, comment trên website bằng tài khoản Facebook cá nhân.

– Không sử dụng các tài khoản Facebook mang nội dung hay hàm ý quảng cáo cho một cửa hàng, doanh nghiệp, sản phẩm, dịch vụ, hoặc ngành nghề kinh doanh nào đó, bao gồm tài khoản là địa chỉ trang web, tên shop, trường học, bệnh viện.

– Không được quảng cáo, rao vặt trong bình luận dưới bất kỳ hình thức nào, bao gồm cả link dẫn đến các trang mang tính chất, nội dung quảng cáo, hay hình ảnh / từ / câu chữ / địa chỉ liên hệ (shop …) / số điện thoại / email cá nhân / chỉ / ám chỉ một mặt hàng, ngành nghề, dịch vụ nào, trừ link từ chính website Furniturevn.net

– Trừ một số trường hợp được BQT Furniturevn.net cho phép, tất cả các bình luận, comment vi phạm quy định trên sẽ không được hiển thị trên website, tài khoản vi phạm sẽ bị cấm bình luận.

Các Liên Kết, Từ Chối Các Bảo Đảm, Giới Hạn Trách Nhiệm

Các liên kết

Bạn hiểu rằng trừ phần nội dung có trên Furniturevn.net, Furniturevn.net không chịu trách nhiệm với nội dung, hàng hóa hoặc các dịch vụ của các websites khác trên Internet được kết nối đến hoặc từ Furniturevn.net. Tất cả nội dung, hàng hóa và các dịch vụ đó đều có thể truy cập được trên Internet bởi bên thứ ba độc lập và không phải là một phần của Furniturevn.net hoặc được kiểm soát bởi Furniturevn.net. Furniturevn.net không xác nhận và cũng không chịu trách nhiệm về tính chính xác, tính đầy đủ, tính hữu dụng, chất lượng và tính sẵn sàng của mọi nội dung, hàng hóa hay các dịch vụ có trên các site được kết nối đến hoặc từ Furniturevn.net mà đó là trách nhiệm duy nhất của bên thứ ba độc lập đó, và do vậy việc sử dụng của bạn là sự rủi ro riêng của bạn. Furniturevn.net không chịu trách nhiệm pháp lý, trực tiếp hay gián tiếp, với mọi mất mát hay thiệt hại gây ra bởi hoặc bị cho là gây ra bởi việc sử dụng hoặc sự tin cậy của bạn vào mọi nội dung, hàng hóa hoặc các dịch vụ có trên site bất kỳ được kết nối đến hoặc từ Furniturevn.net, hoặc do bạn không thể truy cập lên Internet hay site bất kỳ kết nối đến hoặc từ Furniturevn.net.

Từ chối các bảo đảm.

Xin hãy dùng sự suy xét tốt nhất của bạn trong việc đánh giá tất cả các thông tin hoặc các ý kiến được trình bày trên Furniturevn.net. Chính sách của Furniturevn.net không xác nhận hay phản đối mọi ý kiến do người sử dụng bày tỏ, hoặc nội dung do nhóm độc lập khác cung cấp. BẠN ĐỒNG Ý RÕ RÀNG RẰNG VIỆC SỬ DỤNG Furniturevn.net là sự mạo hiểm của riêng bạn. furniturevn.net không bảo đảm rằng, furniturevn.net hoặc mọi site internet được kết nối đến hoặc từ furniturevn.net sẽ không bị ngắt quãng hoặc bị sai sót, rằng các nhược điểm sẽ được sửa chữa, hoặc site này, kể cả các vùng tương tác hoặc máy chủ tạo ra nó không bị nhiễm virus hay các thành phần gây hại khác. và chúng tôi cũng không bảo đảm về các kết quả nhận được từ việc sử dụng furniturevn.net hoặc về tính đúng lúc, tính trình tự, tính chính xác, sự ủy quyền, tính đầy đủ, tính hữu dụng, tính bất khả xâm phạm, tính tin cậy, tính sẵn sàng hoặc tính chắc chắn của moi nội dung, thông tin, dịch vụ hoặc giao dịch được cung cấp qua furniturevn.net hoặc mọi site được kết nối đến hoặc từ furniturevn.net. furniturevn.net được cung cấp trên cơ sở “với tư cách là”, “nếu có” mà không có bất kỳ đảm bảo theo hình thức nào, rõ ràng hay ngụ ý, bao gồm nhưng không hạn chế, các vấn đề có tính thương mại hay phù hợp cho một mục đích cụ thể.

Giới hạn về trách nhiệm pháp lý.

Trong bất kỳ trường hợp nào, Furniturevn.net không chịu trách nhiệm pháp lý với mọi thiệt hại ngẫu nhiên, đặc biệt hay đương nhiên theo hoặc nảy sinh từ bản thỏa thuận này, furniturevn.net hoặc mọi site internet được kết nối đến hoặc từ furniturevn.net, vì lý do vi phạm hợp đồng, ứng xử sai lầm, sơ xuất hoặc bất kỳ nguyên nhân hành động khác nào, bao gồm nhưng không hạn chế mọi nghĩa vụ pháp lý cho mọi thiệt hại gây bởi hoặc cho là gây bởi mọi thiếu sót trong thực hiện, lỗi bỏ sót, gián đoạn, sự đột biến/hỏng hóc/nhiễu điện, việc xóa, chậm trễ trong hoạt động hoặc chuyển tải, virut máy tính, hỏng đường liên lạc, hỏng thiết bị, lỗi phần mềm, vi phạm, truy cập trái phép, hoặc trộm cắp, phá hoại, thay thế, hoặc sử dụng các bản ghi.

Trong bất kỳ trường hợp nào, furniturevn.net không chịu trách nhiệm pháp lý đối với bạn hoặc mọi nhóm thứ ba khác về mọi quyết định đã ra hoặc hành động mà bạn thực hiện vì tin vào nội dung chứa trong furniturevn.net hoặc nội dung chúng đựng trong phạm vi mọi site internet được kết nối với hoặc từ furniturevn.net. nội dung trong phạm vi furniturevn.net và nội dung trong phạm vi các site internet được kết nối đến hoặc từ furniturevn.net có thể có lỗi kỹ thuật, các lỗi không chính xác khác, hoặc các lỗi in.

Bạn đồng ý và thừa nhận rõ ràng rằng, furniturevn.net không chịu trách nhiệm pháp lý với mọi hành vi nói xấu, tấn công, không trung thực hoặc cấc hành vi bất hợp pháp khác của người sử dụng bất kỳ. nếu bạn không bằng lòng với bất kỳ nội dung nào của furniturevn.net, hoặc với giao kèo truy cập của furniturevn.net, toàn bộ hay từng phần, thì biện pháp duy nhất của bạn là thôi không sử dụng furniturevn.net nữa.

Quyền từ chối trách nhiệm

Với sự quan tâm đặc biệt được thực hiện nhằm đảm bảo thông tin trên trang web này là chính xác, chúng tôi không cam đoan về mức độ chính xác và có quyền thay đổi thông tin trên trang web này (bao gồm các điều khoản và điều kiện dưới đây) bất cứ khi nào mà không cần báo trước. Phải kiểm tra các điều khoản và điều kiện này mỗi khi sử dụng trang web để nắm được những thay đổi mới nhất.

Furniturevn.net cung cấp website này trên cơ sở “tương đối” và không đại diện hay đảm bảo nội dung chứa trên trang web (bao gồm từ ngữ, biểu đồ, thông tin quảng cáo, dữ liệu đo lường, các liên kết hay mục nào khác), đồng thời từ chối đại diện và bảo đảm thông tin đó. Những quan điểm được đăng tải trên website này không phải là ý kiến thực tế. Ngoài ra, chúng tôi cũng như bất cứ cá nhân đóng góp nào khác cho website này không chịu trách nhiệm hay được phép đảm bảo, cam kết, ra điều kiện, quy định thời hạn, cũng như các việc liên quan đến điều kiện, chất lượng, hiệu suất, độ chính xác, độ phù hợp, độ thích ứng có chủ đích, quá trình hoàn thành, hay miễn virus từ những nội dung chứa trong website hoặc những nội dung đó sẽ chính xác, cập nhật liên tục, không bị gián đoạn hay không bị lỗi.

Bất cứ nội dung nào được đăng tải trên website này đều không liên quan hay được xem là tư vấn tài chính. Những thông tin có trên website này đều không phải là lời kêu gọi đầu tư vào Tập đoàn Furniturevn.net và những quyết định đầu tư không nên phụ thuộc vào những thông tin đó.

Miễn trừ trách nhiệm

Phải thừa nhận hoàn toàn chịu trách nhiệm cho việc sử dụng website và mọi kết quả, thông tin có được từ website này, bao gồm bảo hành, điều kiện, cam kết, đại diện và điều khoản, dù rõ ràng hay hàm ý, về mặt pháp lý, Furniturevn.net được miễn trừ trách nhiệm trước những tổn thất từ việc sử dụng thông tin trên website của chúng tôi.

Đối với các trường hợp tử vong hoặc thương tích cá nhân phát sinh do sơ suất hay bóp méo sự việc, chúng tôi và tất cả những người đóng góp cho website này từ chối trách nhiệm pháp lý cho bất kì tổn thất hay thiệt hại nào phát sinh, kể cả phát sinh trong trường hợp lừa đảo, trên hợp đồng hay bất cứ hoàn cảnh nào khác, và các phát sinh liên quan đến việc truy cập hoặc sử dụng hoặc không có khả năng sử dụng website này.

Sự gián đoạn và Thiếu sót trong dịch vụ

Trong khi chúng tôi cẩn trọng để đảm bảo rằng tiêu chuẩn của website này ở mức cao và duy trì tính liên tục của nó, Internet không phải lúc nào cũng là một phương thức ổn định và những lỗi, thiếu sót, gián đoạn dịch vụ và sự trì hoãn có thể xảy ra bất cứ khi nào. Do đó, chúng tôi không chấp nhận bất cứ nghĩa vụ hoặc trách nhiệm nào vận hành liên tục website này (hay bất cứ phần riêng biệt nào của nó).

Vô hiệu

Trường hợp điều khoản và điều kiện nào của chúng tôi không thể thực thi (bao gồm cả điều khoản miễn trừ trách nhiệm của chúng tôi), thì việc thực thi những phần khác trong điều khoản này vẫn không bị ảnh hưởng.

Liên kết

Trang web này có chứa các liên kết đến trang web của bên thứ ba mà Furniturevn.net không kiểm soát được. Furniturevn.net không chịu trách nhiệm về nội dung các trang web của bên thứ ba hoặc bất kì tổn thất nào có thể phát sinh từ việc sử dụng trang web của bên thứ ba. Sự hiện diện của một liên kết đến một bên thứ ba không nhất thiết là Furniturevn.net xác nhận trang web đó hoặc có hợp tác với chủ sở hữu trang web đó.

Tuân Thủ Và Xử Lý Vi Phạm

Bạn phải tuân thủ đúng các quy định tại bản Điều khoản & Điều kiện này như là điều kiện tiên quyết cho việc sử dụng website Furniturevn.net. Trường hợp bạn vi phạm bất kỳ quy định nêu tại bản Điều Kiện & Điều Khoản này, thì chúng tôi có quyền từ chối chấp nhận sự truy cập của bạn vào website Furniturevn.net

Bản quyền hình ảnh trên website

Với những hình ảnh được Furniturevn.net sưu tầm từ các nguồn trên internet, bản quyền những hình ảnh này thuộc tác giả, các bạn vui lòng không sử dụng lại. Với những hình ảnh do Furniturevn.net thực hiện và giữ bản quyền, các bạn được phép sử dụng lại mà không cần sự cho phép từ chúng tôi.

Kính gửi các anh/chị tác giả hình ảnh.

Là một trang blog chia sẻ các kinh nghiệm du lịch, marketing và dịch vụ đi kèm theo, Furniturevn.net cho phép bất kỳ ai cũng có thể sao chép, chỉnh sửa các nội dung bài viết trừ phần nội dung hình ảnh trong bài. Tuy nhiên, có khá nhiều website sử dụng lại toàn bộ nội dung (bao gồm cả hình ảnh) mà không trích dẫn nguồn cũng như xóa bỏ thông tin về tác giả ảnh dẫn tới việc không phân biệt rõ được tác giả của các bức ảnh. Chính vì lý do đó, Furniturevn.net xin phép các anh/chị được sử dụng các hình ảnh đã được resize về kích thước 1200px x 680px kèm theo đường link được in chìm trong ảnh (các phần khác của bức ảnh xin giữ nguyên như ảnh gốc). Việc làm này nhằm giúp người đọc có thể nhận biết link gốc của bài viết, gián tiếp nhận biết được thông tin về tác giả của ảnh.

Chỉ là một blog nho nhỏ với đội ngũ vận hành không lớn, Furniturevn.net không có nguồn lực để thực hiện đầy đủ những bức ảnh về cảnh đẹp khắp mọi miền Tổ Quốc. Với mong muốn được chia sẻ những kinh nghiệm về những địa điểm mà chúng tôi đã từng đi qua để tất cả mọi người đều có thể tự lập kế hoạch cho chuyến đi, Furniturevn.net xin phép được sử dụng những hình ảnh này để minh họa cho nội dung bài viết. Do lượng ảnh sử dụng nhiều nên Furniturevn.net không thể gửi mail tới từng tác giả nhằm xin phép, mặc dù biết việc này sẽ gây khó chịu cho nhiều anh/chị nhưng mong các anh chị thông cảm. Nếu các anh/chị không đồng ý cho Furniturevn.net sử dụng hình ảnh, các anh chị vui lòng báo giúp qua email hoặc qua fanpage, Furniturevn.net sẽ tiến hành gỡ ảnh ra khỏi website.

Các Vấn Đề Khác

Bản thoả thuận này bao gồm toàn bộ sự thoả thuận giữa Furniturevn.net và bạn, và thay thế mọi thoả thuận trước đây về chủ đề này. Furniturevn.net có thể sửa đổi bản Thoả thuận này hoặc bất kỳ chính sách khác vào bất cứ lúc nào và tùy từng thời điểm, và sự sửa đổi này sẽ tức thì có hiệu lực ngay khi thông báo về sự sửa đổi đó được công bố ở nơi dễ thấy trên Furniturevn.net.

Bạn đồng ý xem lại bản Thoả thuận này định kỳ để nhận biết được những điều đã được sửa đổi. Nếu bạn không chấp nhận các sửa đổi này, bạn phải ngưng truy cập Furniturevn.net. Sự tiếp tục truy cập của bạn và việc sử dụng Furniturevn.net sau thông báo về mọi sửa đổi như vậy sẽ được xem là sự chấp nhận tất cả các sửa đổi như vậy.

Nếu điều khoản bất kỳ của bản Thoả thuận này hoặc của mọi chính sách khác không có hiệu lực hoặc không thể thực hiện được, thì phần nội dung đó sẽ được giải thích theo luật hiện hành gần nhất có thể để phản ánh mục đích ban đầu của các bên và các phần còn lại sẽ tiếp tục có đầy đủ hiệu hiệu lực. Việc Furniturevn.net không thể đòi hỏi hoặc buộc thực hiện chặt chẽ mọi điều khoản của bản Thoả thuận này sẽ không được coi là sự khước từ điều khoản hay quyền bất kỳ. Bản Thoả thuận này sẽ được điều chỉnh bởi pháp luật Việt Nam, trừ phi có sự mâu thuẫn các quy tắc của các luật, và bạn và Furniturevn.net đều phải phục tùng quyền thực thi pháp lý duy nhất của toà án tỉnh hay bang đó.

Bản Thoả thuận này là dành riêng cho bạn và bạn không thể chuyển các quyền của bạn, hoặc nghĩa vụ cho bất kỳ ai. Tất cả các logo, tên chi nhánh, các sản phẩm, tên thương mại hay các nhãn hiệu dịch vụ xuất hiện ở đây có thể là các tên thương mại hay các nhãn dịch vụ của các chủ sở hữu tương ứng của chúng. Các tham chiếu đến tên thương mại bất kỳ, nhãn hiệu dịch vụ và các liên kết đến hoặc từ Furniturevn.net đều được thực hiện chặt chẽ để làm rõ và nhận dạng và không cấu thành sự chứng thực của Furniturevn.net về các sản phẩm, dịch vụ hoặc thông tin do người chủ sở hữu của tên thương mại, nhãn dịch vụ, hoặc liên kết, đề nghị hoặc sự chứng thực của Furniturevn.net bởi người sở hữu các sản phẩm, dịch vụ hoặc liên kết đó.

Bạn đang xem bài viết
Điều khoản và Điều kiện [ Terms and Condition ]
https://furniturevn.net/dieu-khoan-va-dieu-kien/
Tham khảo: Furniture Vietnam

Hãy lan tỏa tình yêu, bằng cách:
error: