Màu sắc tác động đến cuộc sống con người như thế nào?

Màu sắc tác động đến cuộc sống con người như thế nào?

Trong cuộc sống hiện tại của chúng ta, khi màu sắc không phải là thứ tác động đến nữa. Thì liệu chúng ta có cảm thấy cuộc đời vui vẻ hơn không(?) Có thấy được những giá trị chân thiện mỹ đi kèm theo đó hay không(?) Vậy, bạn sẽ như thế nào khi cuộc sống không có màu sắc?

Thuật phong thủy và thuật sử dụng màu sắc trong phong thủy

Thuật phong thủy và thuật sử dụng màu sắc trong phong thủy

Trong cuộc sống, chúng ta dường như đã quá xem thường việc sử dụng màu sắc vào trong công việc, và cuộc sống hiện tại. Vì bạn cũng đâu biết rằng, những màu sắc đấy, có làm được gì đâu(?) Nhưng hãy khoan hình dung và nghỉ ngợi linh tinh, mà hãy đọc ngay bài này.

error: