Hướng dẫn tự làm khung áo khoác cửa sổ và phân tích chi phí

Hướng dẫn tự làm khung áo khoác cửa sổ và phân tích chi phí

Tôi không biết về bạn, nhưng tôi yêu cửa sổ cũ! Nếu chúng tôi không sống ở đất nước có động đất, tôi có thể sẽ có chúng ở khắp nhà của tôi! Tôi có một cửa sổ được đặt an toàn ở lối vào của chúng tôi, và tôi nghĩ tôi sẽ chia sẻ với bạn, cách tôi biến nó thành một món đồ đẹp, và đầy đủ chức năng trong nhà.

Dự án chiếc ghế cao của Kaylee và chiếc tủ màu xám

Dự án chiếc ghế cao của Kaylee và chiếc tủ màu xám

Tôi đã hoàn thành một vài dự án ngày hôm nay! Một là chiếc ghế cao mà tôi đã bắt đầu cách đây 2 năm! Tôi chắc chắn có lỗi khi bắt đầu các dự án và không phải lúc nào cũng hoàn thành chúng, nhưng tôi vẫn phải cố gắng để hoàn thành tốt dự án đó. Khi bạn cố gắng thì mọi chuyện đều sẽ thành công mà thôi.

Bạn nên bắt đầu một sở thích viết lại những gì mình đã thấy

Bạn nên bắt đầu một sở thích viết lại những gì mình đã thấy

Bạn nên bắt đầu một sở thích. Vì vậy, ở đây không có gì. Bài đăng blog đầu tiên của tôi! Rất nhiều điều đã xảy ra trong vài tháng và năm qua đã dẫn tôi đến thời điểm này. Nhưng tôi nghĩ rằng tất cả bắt đầu bằng bốn từ nhỏ “bạn nên bắt đầu một sở thích”. Tôi đoán đó thực sự là năm từ nhỏ.

error: